Breek de stilte

 

Sinds 14 oktober 2018 is er veel gebeurd, en heb ik heel veel geleerd. Ik ben daar heel dankbaar om.

CD&V en ikzelf hadden een electorale opdoffer gekregen, en dat zat me heel zwaar. De dagen nadien heb ik moeten verteren. Ik heb toen geprobeerd om los te komen van de emoties, en met een helder hoofd de analyse te maken en ook vooruit te denken. Dat heeft heel wat tijd gekost, en ik heb in heel die periode toch wel wat stilte en reflectie opgezocht. Ik excuseer me bij iedereen voor die ongewend stille periode. Als je geschoren wordt, moet je stilzitten.

Hoewel ikzelf aanvankelijk reserves had tegen de nieuwe krappe meerderheid ben ik CD&V-Herentals loyaal en constructief gevolgd in zijn visie: het signaal van de kiezer moest een antwoord krijgen door een nieuw bestuur, en CD&V zou daar volop aan meewerken met een stevig inhoudelijk verhaal.

Aan die visie heb ikzelf ook intens meegewerkt. Ik durf stellen dat er weinigen zijn die zoveel input hebben gegeven aan het nieuwe bestuursakkoord en tijdens de onderhandelingen. In alle stilte, buiten de schijnwerpers.

Ik ben er de afgelopen maanden voor gegaan, met helder hoofd. Ik had mijn kiezers verbinding beloofd, en daar wou ik aan werken. Hokjesmentaliteit overstijgen, vooroordelen doorbreken. 

En ik had mijn kiezers ook inhoud beloofd. Een Betertals, Mooierwijk en Zorghoven.

Ik heb binnen de partij en met de toekomstige coalitiepartner ten volle aan die verbindende inhoud gewerkt, open, transparant en constructief. Zelf heb ik er een stevige stempel op gedrukt, en garanties gekregen voor een goede uitvoering ervan.

Tijdens de afgelopen 2 maanden voelde ik zelfs nieuwe politieke energie, en ook een nieuwe rol voor mezelf. Dat de partij uiteindelijk het bestuursakkoord unaniem goedkeurde, stemt me dan ook bijzonder tevreden. We gaan daar nu de boer mee op naar allerlei stakeholders, want we hebben veel uit te leggen en we willen ook willen meteen extra input.

Het heeft dus door allerlei omstandigheden voor Herentals en de Herentalsenaren bijzonder lang geduurd voor er duidelijkheid kwam. Die duidelijkheid is er nu.

In het begin van de legislatuur mag ik starten als voorzitter van de gemeenteraad. Dat vind ik een hele eer, maar ook een serieuze opdracht en verantwoordelijkheid. 6 jaar ervaring in de gemeenteraad hebben me geleerd dat er daar veel mag en kan veranderen. De gemeenteraad is het orgaan bij uitstek voor democratisch debat. Ik wil dat debat leiden, inspireren en vormgeven, met meer inspraak voor iedereen en respect voor alle raadsleden in oppositie of meerderheid. Met meer kleur, tempo en diversiteit ook. Ik wil daar vanaf dag 1 met alle collega’s van alle partijen aan werken en zal daartoe ook de nodige initiatieven nemen. Ik roep alle collega’s op om dat democratische debat opnieuw vorm en schwung te geven. Laat ons er samen voor zorgen de gemeenteraad meer te doen rocken.

Bovendien is participatie in al zijn facetten een belangrijk element in het bestuursakkoord. Ik vind dat een gemeenteraad en het hele beleid ook meer mag openstaan voor iedereen. Als voorzitter van de gemeenteraad wil ik items uit de gemeenteraad naar participatiemomenten brengen, en items uit participatiemomenten naar de gemeenteraad.

Zo kan ik werken aan verbinding tussen burgers, verenigingen en politiek, over grenzen van partijen en enge hokjes van sectoren heen. Ik wil die taak heel ernstig nemen.

Na vier jaar mag ik collega Jan Michielsen opvolgen als schepen van cultuur. Daarmee keer ik dan terug naar een oude passie: cultuurbeleid. Ook die verantwoordelijkheid wil ik ernstig nemen. Als dat al nodig zou zijn, wil ik Jan ook alle steun geven tijdens zijn schepenjaren. Ik wil daarbij ook Ingrid Ryken respecteren en volledig waarderen, die de afgelopen 12 jaar een bijzondere stempel op Herentals en zijn cultuurbeleid heeft gedrukt. Ingrid heeft heel veel in de steigers gezet, en dat werk moet gehonoreerd worden.

Behalve cultuur, mag ik na 4 jaar ook participatie en communicatie van burgemeester Mien Van Olmen overnemen. Het is een van mijn stokpaardjes, en het lijkt me ook een heldere evolutie, voortzetting en opschaling van de verantwoordelijkheid die ik de eerste jaren als gemeenteraadsvoorzitter opneem.

Op die manier en vanuit die visie zal ik de volgende zes jaar verder werken aan verbinding. Aan een Betertals, een Mooierwijk en een Zorghoven. Ik dank iedereen voor het vertrouwen, in het volste besef dat ik dat uiteraard nog moet verdienen.

Nederige maar hartelijke groet,