Disclaimer

Alles wat ik hier verkondig is mijn eigen mening, en niet die van mijn werkgever of van de verenigingen of partij waartoe ik behoor. Die zijn dan ook op geen enkele manier aansprakelijk voor wat ik hier schrijf. Ik bied geen enkele garantie voor kwaliteit of correctheid, en alle fouten die ik hier maak zijn de mijne.

Tenzij u reageert, natuurlijk. Als u dan fouten maakt, dan zijn het de uwe. En als u hier iets achterlaat, dan kan ik daarmee doen wat ik wil.Er staat (volgens sommigen toch) nogal wat creatief materiaal op deze site. Ik ben fan van de Creative Commons-filosofie, en alle hier gepubliceerde werk valt onder de hieronder vermelde licentie.

En hoewel er niet veel duidelijkheid bestaat over de juridische status van disclaimers, vermeld ik er hier graag bij dat, wanneer ik vind dat iemand het hier gepubliceerde materiaal of deze website naar mijn mening misbruikt, dat die iemand verplicht zal zijn om –bovenop een nader te bepalen te vorderen schadevergoeding – me een trip naar Legoland Billund verschuldigd is. Voor twee volwassenen en twee kinderen, met verblijf van  4 dagen / 3 nachten in het Legoland Hotel, inclusief vliegtickets, entree in Legoland en half pension.

En ik hoop dat Tom Lanoye ooit de Nobelprijs krijgt. Vrede of literatuur, daar ben ik nog niet uit.

Dit werk van Bart Michiels valt onder een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie.

Privacy Policy

Tja. Dit hoort zo volgens de AVG ofte GDPR. Ik heb echt mijn best gedaan om hieronder zo duidelijk mogelijk te zijn. Want Europa rules! And so does your privacy.

Algemene info

Bart Michiels, gevestigd Bolwerkstraat 51,  2200 Herentals, België, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.bartmichiels.be  – Bolwerkstraat 51 – 2200 Herentals – België – +32496626517

Bart Michiels is de Functionaris Gegevensbescherming van Bart Michiels. Hij is te bereiken via bart@bartmichiels.be.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bart Michiels verwerkt geen persoonsgegevens omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden. We gebruiken wel enkele social media plugins, terug te vinden in de footer van deze webstek.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via bart@bartmichiels.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Bart Michiels verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Bart Michiels analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
  • Bart Michiels verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Geautomatiseerde besluitvorming

Bart Michiels neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld ee Bart Michiels) tussen zit. Bart Michiels gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: MS Office Suite.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Bart Michiels bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Na 2 jaar verwijderen we ze manueel. We beloven dat op ons communiezieltje.

Delen van persoonsgegevens met derden

Bart Michiels verkoopt jouw gegevens niet aan derden, want dat is schandalig,  en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Bart Michiels blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Bart Michiels gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Bart Michiels gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Bart Michiels heeft hiervoor zelf nooit toestemming gegeven, maar je weet maar nooit wat er in de kleine lettertjes van Google, Facebook, Twitter en WordPress vervat zit.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Ik hou ze echt niet bij. Maar omdat het moet, heb je het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Bart Michiels en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar bart@bartmichiels.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Bart Michiels wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Privacycommissie.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Bart Michiels neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via bart@bartmichiels.be.

Omdat je zover bent geraakt: een cadeautje.

Het is me dus menens.