Zorgen voor Morgen

Vanmiddag stelde Bewegingspunt Herentals een belangrijk document voor: Zorgen voor Morgen, een memorandum dat de politieke partijen en hun kandidaten aan hun oren trekt. Je vindt er meer over op www.zorgenvoormorgen.be.

Het is een ongelooflijk belangrijk document. Ik was zelf betrokken bij het hele proces, samen met Matthias, Rutger en Peter, ook kandidaten op de CD&V-lijst voor Herentals. En we vonden ook Annie, Jef, Liesbeth en Chary bereid om deze punten mee ter harte te nemen. Een sterk signaal dat het CD&V menens is.

De hele totstandkoming was razend interessant. De vele Bewegingsverenigingen en -leden gaven hun input, en we finaliseerden alles op een intense en intensieve plenaire sessie in de Karmel. Het resultaat is een breed gedragen lijst van standpunten en actiepunten, waarmee een volgend bestuur meteen aan de slag kan gaan.

Ik schaar me er helemaal achter, en heel CD&V (en de hierboven vermelde kandidaten in het bijzonder) neemt dit volledigl ter harte. Beweging.net nodigt ook alle andere partijen uit om hier mee werk van te maken, en erop te reageren. Ik licht zelf al 2 concrete voorstellen eruit onder de noemer ‘Zorghoven’ op deze site. Maar we kunnen en moeten nog veel verder gaan dan dat. De volgende verkiezingen gaan erover of we het jarenlange sociale beleid van Herentals, dat overal geapprecieerd wordt, kunnen verderzetten en zelfs nog kunnen verbreden en verdiepen.

Sta jij er ook achter? Neem dan een kijkje op www.zorgenvoormorgen.be, en deel en like. Het kan sociaal Herentals alleen maar sterker maken.