Coëzie

De laatste Herentalse gemeenteraad van 2018 mocht ik afsluiten met een gedicht, een ollekebolle nog wel. De volledige tekst van mijn tussenkomst vind je hieronder.

**

Voorzitter, Collega’s,

6 jaar geleden begonnen velen van ons met frisse moed aan een mandaat als gemeenteraadslid. Ik weet niet hoe het bij jullie zit, maar op vele manieren heb ik genoten van deze periode, waar je als gemeenteraadslid toch heel nauw betrokken bent bij het beleid van de stad waar je woont en de gemeente die je liefhebt. Het is natuurlijk niet altijd zo eenvoudig om dat beleid mee vorm te geven of te sturen, zeker niet als simpel gemeenteraadslidje. Maar je hebt toch wel een verantwoordelijkheid en een bevoorrechte positie om het reilen en zeilen van het bestuur te volgen en op te volgen. En dat is een hele eer.

Misschien herkennen velen onder jullie zich in de pendelbeweging tussen frustrerende en energetische momenten die ik de afgelopen 6 jaar herhaaldelijk maakte. In alle geval heb ik voor ieder van jullie respect en bewondering voor hoe jullie je taak volbracht hebben. Ieder op haar of zijn eigen manier natuurlijk, want ieder hondje blaft zoals hij gemuild is, en iedere kip zit in een ander hok.

Zeker sinds oktober jongstleden werd de sfeer toch wat grimmiger. Dat is jammer, maar ook niet onoverkomelijk. Zelf betreur ik vooral dat we door de verkiezingsuitslag afscheid zullen moeten nemen van een aantal collega’s die hard gewerkt hebben, slimme tussenkomsten brachten, constructief/kritisch oppositie voerden, of soms zelfs warempel een combinatie van de 3. Helaas heeft de kiezer hen niet beloond. Ik wil zeker aan ieder van hen mijn persoonlijke appreciatie overbrengen. Wat men ook zou zeggen: de kiezer heeft niet altijd gelijk, maar is wel altijd onze baas.

In de loop van de legislatuur heb ik soms geprobeerd voor wat verzoeting te zorgen in de vorm van een gedichtje. Schoonheid brengt soms troost, misschien nu ook. Zo passeerden o.a. een limerick, een rondeel, een sonnet en meerdere kwatrijnen de revue. Omdat die rijmelarij niet geagendeerd was, is ze ook niet opgenomen in de notulen van deze raad, en gaat ze dus verloren voor de eeuwigheid. Alleen bij het afscheid van Jan Peeters als burgemeester slaagde ik erin om door een kunstgreep van de toenmalige secretaris wat poëzie in de notulen te krijgen, ik ben haar als collega-medeplichtig germanist er nog altijd dankbaar voor.

Daarom agendeer ik nu dit toegevoegd punt, om er zeker van te zijn dat we deze legislatuur ook qua notulen poëtisch kunnen afsluiten. Het nadeel is natuurlijk dat jullie al enkele dagen op voorhand de volledige tussenkomst te lezen krijgen, en dat de pointes en het verrassingseffect van het gedicht volledig weg zijn. Het weze zo; het zal niet de eerste keer zijn dat de politieke pragmatiek de poëzie aantast. Overigens is het goed om weten dat ik een eerste versie begon vòòr de extra plotwendingen van de afgelopen weken, ervan uitgaand dat dit daadwerkelijk de laatste gemeenteraad van deze legislatuur zou zijn. Ik heb dan ook last minute wat extra polyinterpretabiliteit ingebouwd, want wie weet volgt er in 2019 dus nog een laatste envoi.

Dit keer heb ik gekozen voor een olleke bolleke, een dichtvorm die geïntroduceerd en geperfectioneerd werd door Drs. P, een van de vele artistieke helden waar we in de loop van de legislatuur afscheid van moesten nemen. Elke versregel – behalve de laatste in elke strofe – moet 6 lettergrepen bevatten: het aantal jaren in een legislatuur. Het leek me dus wel een leuk postmodern knipoogje.

Ik draag het gedicht op aan iedereen op deze raadsbanken, maar toch speciaal aan diegenen onder jullie die er in januari – of misschien wat later – niet meer bij zullen zijn.

***

Coalitie + Poëzie = Coëzie

Stevige meerderheid!
Rood en oranje die
12 jaar de toon zetten
i
n dit bestuur.

De oppositie van
velerlei achtergrond

kleurde de huidige
legislatuur.

Tot op verkiezingsdag
Herentals oordeelde
(zetelverdeling liep
uit op een ramp)
en na een avond vol
jammer- en weeklagen
CD&V allengs

switchte van camp.

Laatste gemeenteraad:
huidige meerderheid
stopt met wat knalletjes.
Nu even feest?
Afscheid van vele col-
lega’s, partijen zelfs.
Ik zal ze missen toch.
’t Is mooi geweest.

***

Bart Michiels
gemeenteraadslid voor Herentals
18 december 2018