Stemadvies

Voor wie moet ik nu eigenlijk stemmen, Bart?

Hoe vaker ik de vraag krijg, des te meer ik ervan overtuigd geraak dat je met 1 stem op de ruwweg 22.000 in Herentals toch een verschil kan maken. Om die impact zo maximaal mogelijk te maken, hou je best in het achterhoofd wat we gisteren concludeerden: vanaf plaats 3 op de lijst heeft elke kandidaat evenveel kans op een zitje in de gemeenteraad.

En het is daar dat het gebeurt, natuurlijk. Een gemeenteraad wordt bevolkt door raadsleden, die binnen hun fractie en partij duidelijk meer of minder aandacht kunnen geven aan bepaalde zaken.

Natuurlijk is het programma van elke partij de leidraad om beleid te voeren. Op hun beurt zijn dan de partijprogramma’s van de 2 (of meer) partijen die een meerderheid vormen de voedingsbodem voor een bestuursakkoord. En dat bestuursakkoord, met bijhorende begroting, moet dan 6 jaar lang uitgevoerd en soms ook bijgestuurd worden.

Dat hele proces van partijprogramma naar bestuursakkoord tot uitvoeren en evalueren van het beleid is mensenwerk. En daar kan je stem het ultieme verschil maken. Want uiteindelijk heeft elke gemeente veel straffe mensen nodig om alles vorm te geven, te plannen, uit te voeren en bij te sturen. En daarom moet de gemeenteraad zo sterk en divers mogelijke profielen tellen. Want een burgemeester en een handvol schepenen kunnen het niet alleen, hoe beslagen ze ook zijn. Bij voorkeur is die gemeenteraad bevolkt met uiteenlopende mensen, meningen en competenties, van jong tot oud, van diverse oorsprong, met heel veel uiteenlopende specialisaties.

Hoe kan je nu concreet je stem het meeste impact geven? Daarvoor moet je enkele stappen zetten.

1. Bepaal wat je belangrijk vindt voor de volgende 6 jaar.

Je kan daarbij focussen op 1 aandachtspunt dat je zo belangrijk vindt dat alle andere ertegen verdwijnen. Dat aandachtspunt kan zowel inhoudelijk (“Gratis wifi in heel Herentals”!) of politiek-strategisch zijn (“Weg met de tsjeven!”). Als dat ene issue zo belangrijk voor je is, dan is het je volste democratische recht om te stemmen op die partij of die kandidaat waarvan je denkt dat ze ervoor gaan zorgen.

Het is je volste democratische recht, maar eigenlijk vind ikzelf dat “one-issue-stemmen” niet zo heel slim. Het besturen van een gemeente gaat over zoveel zaken, en is gebaat met een algemene visie én heel uiteenlopende invalshoeken om tot de best mogelijke richtingen te komen. Het gaat niet alleen over mobiliteit, maar ook over sociale zaken. Niet alleen over belastingen, maar ook over cultuur. En dan is een stad gebaat met zo goed mogelijke mensen op al die fronten.

2. Bepaal je best mogelijke vertegenwoordigers.

Het gaat er dus over dat je zelf zo maximaal mogelijk probeert te beïnvloeden wie het beleid mee richting kan geven. En dat is inderdaad mensenwerk. Als burger heb ik aan het roer van mijn gemeente het liefst zoveel mogelijk mensen die ik vertrouw, op heel uiteenlopende thema’s.

Alle partijen bieden plaats aan heel diverse profielen. Die kandidaten communiceren elk zoals ze gebekt zijn, en doen nu nog altijd hun best om je te bereiken. Ze geven dan aan wat ze zelf belangrijk vinden, en waar ze persoonlijk voor willen gaan.

Zo kan je zelf een lijstje maken van kandidaten die je echt ziet zitten: kandidaat a is bijvoorbeeld voor jou de geknipte persoon voor een goed middenstandsbeleid. Kandidaat b apprecieer je dan weer omwille van haar vakkennis, realisaties en/of plannen op milieuvlak. En kandidaat c is volgens jou gewoon de nieuwe, frisse m/v/x die zeker een kans moet krijgen.

Zo maak je uiteindelijk een lijstje op van 3, 5 of misschien zelfs 15 kandidaten.

Het probleem is dan vaak dat al die kandidaten niet op dezelfde lijst staan. En “panacheren” (verschillende kandidaten op verschillende lijsten je stem geven) mag en kan dus niet (daar zouden ze eens iets op moeten vinden, maar dat is een ander debat).Als je toch in al die kandidaten gelooft, zal je dus hartverscheurende keuzes moeten maken.

3. Kies zo rationeel mogelijk, maar met heel je hart.

We gaan er dus van uit dat je een lijstje gemaakt hebt met alle kandidaten die potentieel je vertrouwen verdienen. Helaas kan je niet op hen allemaal stemmen, omdat ze verspreid zitten over verschillende lijsten. Maar tegelijk wil je zoveel mogelijk van die kandidaten laten wegen op het beleid, op de richting die hun partij en het bestuur (of de oppositie ertegen) volgens jou moet uitgaan.

Om zoveel mogelijk van die mensen die je vertrouwen verdienen maximaal te laten wegen, kan je dus eigenlijk maar 1 ding doen: kijk naar de lijst die het meeste mensen van jouw voorkeur bevat, en geef al die specifieke mensen dan jouw voorkeurstem. Je zal dus sowieso op een aantal kandidaten niet kunnen stemmen, omdat je nu eenmaal keuzes moet maken. Dat gebeurt nu eenmaal in het leven. Jammer, maar helaas.

Er zijn natuurlijk nog een heleboel andere methodieken om uiteindelijk je stem te bepalen. Bovenstaand stemadvies gaat er puur van uit dat je je stem zoveel mogelijk impact wil geven door een kans te geven aan zoveel mogelijk mensen die je vertrouwt. Door deze methodiek maak je je stem zo representatief mogelijk voor wat jij belangrijk vindt. En wordt de gemeenteraad uiteindelijk een zo representatief mogelijk orgaan voor de vele persoonlijke meningen en richtingen die alle kiezers hebben.

Mogelijk heb je andere strategieën? Het zal spoedig blijken.

(En als je het echt nog niet zou weten: misschien kan je luisteren naar deze meneer?)