Mag ik je persoonlijk informeren? Schrijf je dan in op mijn nieuwsbrief!

B A R B A R E N

28 maart 2021

barbaren uitgelicht

Ik was van plan een heel lange, omstandige en -welja- assertieve post te wijden aan de Begijnenvest en het plan tot kappen en heraanplanten van de eiken aldaar.
In de hitte van het debat op de (a)sociale media liet ik me daar verleiden tot een harde en zure reactie, waar ik niet trots op ben. Iemand noemde de verantwoordelijken van het plan “barbaren”. En daardoor werd ik diep geraakt.

De gebeurtenissen van zondag raakten me nog dieper dan alle dreef-hommeles en doen me afzien van die eerder geplande post. Als alternatief heb ik de belangrijkste studies en aanbevelingen rond onze Begijnenvest (die allemaal openbaar zijn) erop nageslagen en de meest relevante en interessante passages gebundeld in een pdf, die je hier kan lezen en/of downloaden.

Wie nog meer info wil, vindt die:

  • In het beheersplan voor het Herentalse Begijnhof, unaniem goedgekeurd door de OCMW-raad van 27 juni 2017. Ik heb pagina’s 51-55, 182-185, 357 en 374-381 gebundeld in de pdf hierboven, maar het hele plan is indrukwekkend. Nog veel meer vind je via deze pagina.
  • De stad vat die plannen deels samen hier, en via deze presentatie. De relevante slides (p.29-31) zitten ook in de pdf hierboven.
  • Een heel belangrijk uitgangspunt: een dreef is geen bos. Daarom baseerden we ons op de “Handleiding voor het beheer van historische dreven en wegbeplantingen” van het Agentschap Onroerend Erfgoed (met pagina’s 58, 113-116, 121-122 en 127 opgenomen in mijn samenstelling). Dat is belangrijk, want zowel voor- als tegenstanders wijzen erop dead de dreef een beschermd stadsgezicht is.
  • Er werd nog veel meer bekeken en onderzocht, bv. de mogelijke migratie van vleermuizen en vogels (die zeker hun plek zullen vinden in het speelbos en de mooie uitwaaiering naar de Nete), de waterhuishouding (die zeker deels terug hersteld wordt door de Hellekensloop en de Maasloop die opnieuw bewaterd worden) en wat er kan gebeuren met de gekapte bomen zelf (zoals ook bij het speelbos gebeurde), de nazorg voor de nieuw aangeplante bomen, enzovoort. Maar die adviezen zijn heel technisch, en kan ik nu zelf nog niet mooi en toegankelijk presenteren.

Uiteraard is het jammer dat we al deze informatie, onderzoeken, adviezen en aanbevelingen niet meteen publieksvriendelijk en overzichtelijk hebben meegegeven. Daarin kan het stadsbestuur zeker beter.
Maar zullen we dit eerst lezen? Dan hebben we een startbasis voor een goed debat, wars van slogans die alleen maar verder polariseren.

Delen mag!

Schrijf je in voor mijn nieuwsbrief

Mag ik je persoonlijk informeren? Schrijf je dan in op mijn nieuwsbrief!