Mag ik je persoonlijk informeren? Schrijf je dan in op mijn nieuwsbrief!

De puntjes op D I (ependaal)

7 februari 2023

verbouwing

Na de actie van Vooruit! vorige week op Diependaal, stelde raadslid Rob Lathouwers op de gemeenteraad van 7 februari een extra vraag. Ik antwoordde heel graag. Het gaf me de kans om wat puntjes op de i te zetten bij de huidige leegstand in Diependaal.

Uiteraard deel ik de frustraties van Rob en de buurtbewoners rond de leegstand. Maar eigenlijk deelt de huisvestingsmaatschappij De Woonbrug die ook. In alle geval geef ik graag duidelijkheid:

  • De volgende fase (2) – 33 woningen- start op 1 maart en neemt in totaal zo’n 20 maanden in beslag.
  • De daaropvolgende derde fase (31 woningen) moet nog dit jaar aanbesteed worden en start dus volgend jaar.

 

De Reden voor de vertraging? Frustrerend, maar begrijpelijk.

Reden voor vertraging is problemen met fase 1 (21 woningen, die opgeleverd werden in juni 2021 en nu terug bewoond zijn). Daar was een dispuut tussen de Woonbrug en de aannemer, en dat wordt nu verdergezet voor de rechtbank. In een ideale wereld hadden de fases elkaar naadloos kunnen opvolgen, maar toen is geopteerd om een nieuwe aanbesteding uit te schrijven, wat denk ik ook correct was. En de snelste oplossing om nog verdere vertraging te voorkomen.

Die aanbesteding werd gegund in juni 2022, en de werken gaan dus inderdaad begin volgende maand van start. 9 maanden tussen gunning en aanvang van werken is niet heel lang in dergelijke projecten. Tegenover het ideale scenario hebben we dus inderdaad een dik jaar vertraging opgelopen. Dat is heel jammer, maar nu kunnen we snel schakelen.

 

Waarom niet in blokjes van 5, zoals geopperd door Vooruit?

Vooruit! vond het ook een beter idee om de renovatiewerken in kleinere “schuifjes” op te splitsen, bijvoorbeeld in groepjes van 5. Dat is niet zo slim. Want:

  • Een renovatie voor 5 woningen is voor aannemers niet altijd een interessante opdracht. Bv. midden vorig jaar kreeg de Woonbrug geen aannemer gevonden voor de renovatie van de 4 + 3 woningen Kapellenblok-Oud-Diependaal.
  • Een renovatie voor 5 woningen is ook duurder, naar schatting 20% per eenheid dan wanneer je het voor minimum 20 zou doen. Ruwweg gesteld kan je dus voor hetzelfde budget ofwel 4 keer 5 woningen tegelijk renoveren, ofwel 1 keer 25.

Ik vind die keuze voor bundeling en grotere schaal dus heel verantwoord, omdat je zo meer woningen dus voor meer mensen kwalitatief kan renoveren.

 

Dan rond ik graag nog af met goed nieuws:

  • Allereerst zullen alle woningen in Oud- en Nieuw-Diependaal die daarvoor geschikt zijn nog dit jaar uitgerust worden met zonnepanelen. Natuurlijk moeten we goed bekijken hoe dit kan samensporen met de renovatiewerken.
  • In maart, april en mei zullen de 50 nieuwe sociale woningen op de Vorselaarsebaan worden toegewezen.
  • Ook de 20 sociale koopwoningen van de Kleine Landeigendommen zitten in de eindfase. Oplevering gebeurt uiterlijk begin maart; kijkdagen zijn er in april/mei, om dan einde mei toe te wijzen.

Herentals, Noorderwijk en Morkhoven hebben momenteel zo’n 900 sociale huurwoningen en 220 sociale koopwoningen. Alleen dit semester komen er daar dus ruim 5% sociale huur- en 9% sociale koopwoningen bij.

Dat lijkt me niet slecht voor een bestuur dat volgens de Vooruit-fractie stilstaat. En dat doet vooral plezier aan een ongeduldige mens als ik.
Want de wachtlijst is enorm, en de nood aan goed, betaalbaar en kwalitatief wonen blijft bijzonder groot, zeker in deze tijden.

Delen mag!

Schrijf je in voor mijn nieuwsbrief

Mag ik je persoonlijk informeren? Schrijf je dan in op mijn nieuwsbrief!