Mag ik je persoonlijk informeren? Schrijf je dan in op mijn nieuwsbrief!

Het Voordeel van het Nadeel

30 maart 2021

jongeren uitgelicht1

2 bijzondere welzijnsinitiatieven voor jongeren op komst

Als deze coronacrisis 1 positief effect heeft gehad, dan is het wel dat zorg en welzijn in al hun facetten opnieuw hoog op de agenda staan. Dat had niemand anderhalf jaar geleden kunnen voorspellen, denk ik.

Deze crisis legt heel duidelijke prioriteiten en noden bloot. En een van de duidelijkste op dat vlak is de nood aan goede psychosociale ondersteuning. Voor heel veel mensen, en voor jongeren in het bijzonder.

Jongerenwelbevinden

Toegegeven, het is een beetje een draak van een term. Maar onder die titel kunnen we binnenkort in en voor Herentals 2 nieuwe initiatieven verwachten. Het deed me plezier dat ik die gisteravond op de gemeenteraad mocht aankondigen, en ik ben stiekem ook wel trots dat ik hier een rol in heb gespeeld.

Een eerste primeur die ik kon meegeven is dat Herentals heel binnenkort een TEJOkamer krijgt. De TEJOkamer is een vernieuwend initiatief van TEJO Kempen-Turnhout en biedt therapeutische opvang voor jongeren tussen 10 en 20 jaar. Vrijwillige psychologen en therapeuten boden in TEJOhuizen in Vlaanderen al anoniem en gratis kort of langer durende hulp, en TEJO Kempen opent nu binnenkort een kamer in Herentals, in ons wijkgezondheidscentrum. Dat is nog een cadeau van onze betreurde schepen Peter Bellens, voor wie jongerenwelzijn heel belangrijk was. Hij legde de basis door TEJO Kempen aan het Wijkgezondheidscentrum te verbinden. Binnenkort volgt er uitgebreidere informatie!

En ook op regionale schaal beweegt er heel wat sinds februari. De Vlaamse regering stelt immers behoorlijk wat middelen (3 jaar lang 100.000 EUR) ter beschikking om naast de 5 bestaande nog 11 extra OverKophuizen op te richten in Vlaanderen. Een OverKophuis is een heel laagdrempelige plek waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten, maar waar ze ook terecht kunnen voor een babbel over kleine of grote zorgen, samen met professionele OverKopmedewerkers.

In de Kempen werd een heel traject opgestart door het Agentschap Opgroeien. CAW en ARKTOS hebben dit samen met ons Huis van het Kind opgenomen, en we zijn een project aan het uitwerken waarin Herentals de uitvalsbasis wordt voor de hele Kempense regio. We maken daar lokaal de link met een vernieuwde werking van ons jeugdhuis 10R, maar ook met allerhande actoren op vlak van jongerenwelzijn, met CAW, CGG, Arktos, CLB’s, misschien zelfs sport, cultuur en tewerkstelling.

Herentals krijgt hier unaniem de steun van de hele Kempense regio. Het is duidelijk dat we als warme zorgstad meer en meer een vuurtoren worden voor de hele Kempen. Onze ervaringen zullen we dan ook graag gaan delen en snel implementeren in een Kempens OverKopnetwerk, van bij de start.

We hebben nog wel wat werk. De volgende weken schrijven Arktos, CAW en onze diensten een subsidiedossier, waarover einde april wordt beslist. Spannend, maar we hebben er het volste vertrouwen in dat we het gaan halen.

Yes, we can.

Delen mag!

Schrijf je in voor mijn nieuwsbrief

Mag ik je persoonlijk informeren? Schrijf je dan in op mijn nieuwsbrief!