En dan nu: inhoud!

Laat ons eerlijk zijn: 14 dagen voor de verkiezingen worden we nogal overspoeld door foto’s, affiches, verkiezingsborden, filmpjes, memes, en wat nog niet meer. Ook ik pleit schuldig, Edelachtbare.

Wat ik de afgelopen weken wel vaker hoorde: waar is de inhoud gebleven? Waar is jullie programma?

Wel, die inhoud is er wel degelijk. Het verkiezingsprogramma van CD&V staat online, en wel hier. Deze week krijgt iedereen de brochure in de bus. Wie al een saaiere, minder fraai vormgegeven versie wil, kan die hier op deze site downloaden.

Ons programma wordt misschien laat gepubliceerd en gepresenteerd. Ik vind dat ook. Daarom publiceerde ik vorige maand al mijn eigen krachtlijnen van dat CD&V-programma onder de noemer Mooierwijk, Zorghoven en Betertals. De eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat het niet per se de meest bezochte pagina’s op deze site zijn. Terwijl het toch over inhoud mag gaan, vind ik.

Brengen jullie daar verandering in? Delen mag. En lezen ook.