Tussen droom en daad

De vice-eerste minister bezorgde me zijn/onze selfie.

Tja.